Vyhľadávanie


Kontakt

Juraj Biro s.r.o.
Damborského 4, 841 01 Bratislava,
office: Jelačičova 4,
821 08 Bratislava

tel: 02/43 42 66 40
mobil: 0908 768 521
0905 231 376

E-mail: juraj.biro.sro@gmail.com

Meranie a regulácia

Navrhneme a poskytneme projektovú činnosť, dodáme a zrealizujeme meranie a reguláciu na rôznych systémoch rozvodov vody či ústredného kúrenia a samotných radiátoroch. Takisto dodávame, montujeme či už ako prvomontáž alebo výmenným spôsobom bytové a domové vodomery. Na všetky činnosti máme absolvované príslušné školenia, a povoľovacie  certifikáty.